Iskreno se zahvaljujemo Rotary klubu Rogaška Slatina za donacijo 3000 EUR. 

Donacijo bomo porabili za financiranje šole v naravi za učence posebnega programa. 

Iskrena hvala še enkrat za vsak nasmeh, ki ste ga pričarali. 

Zaposleni in učenci VIZ III. OŠ Rogaška Slatina