V šolskem letu 2022/2023 lahko učenci sodelujejo v bralni znački vse od 1. oktobra 2022 do 31. maja 2023.

Učenci preberejo tri knjige in se naučijo eno pesmico. O vsebini prebranih knjig se pogovorijo s knjižničarkami v času uradnih ur knjižnice, svoje vtise pa lahko tudi zapišejo ali likovno izrazijo. 

V primeru, da so v tekočem šolskem letu uspešno opravili bralno značko, učenci ob koncu šolskega leta dobijo priznanje za sodelovanje. Tisti, ki so v bralni znački sodelovali vsa osnovnošolska leta pa ob koncu 9. razreda dobijo priznanje »Zlata bralka, zlati bralec« ter knjižno nagrado, ki jo prispeva Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS.

Seznam knjig za branje ni predpisan, učenci lahko sami izbirajo knjige glede na svoje želje, starost in bralni okus.

Spodaj prilagamo sezname priporočenih knjig po razredih, ki smo jih v pomoč oblikovale knjižničarke.