Bal-A-Vis-X je okrajšava za: Bal-ance (ravnotežje), A-udition (sluh), Vis-ion (vid) in eXercises (vaje). To je sistem rirmičnih gibalnih vaj za urjenje usklajenega delovanje vida, sluha ter grobe in fine motorike. Vaje izvajamo na ravnotežni deski in tako urimo ravnotežje in držo. Ritmično si podajamo blazinice z mivko in žogice.

Pri tem HKRATI vadimo: skladno delovanje oči in rok; ter sluh med poslušanjem lovljenja, prelaganja in odboja žogic. Obenem usklajujemo moč, s katero bomo vrgli; kam in kdaj jo bomo vrgli ter kje jo bomo ujeli. Vaje spodbujajo skladno delovanje celega telesa in vseh senzornih sistemov.

Učijo biti pozoren. Učijo sodelovati. Učijo slišati. Učijo postopoma napredovati in se veseliti uspeha. Učijo biti vztrajen in igriv. Učijo spremljati in učiti druge. Vaje so podobne žongliranju v paru z odbijanjem žogic od tal.

Za Billa Huberta, avtorja Bal-A-Vis-X, je najbolj čudovit stranski učinek dela z žogicami premik mentalitete od ‘ne zmorem’ k ‘zmorem’. Ko se spremeni samopodoba, se spremeni vse. Vaje Bal-A-Vis-X pogosto potekajo v popolni tišini.

Na naši šoli sta strokovno usposobljeni za izvajanje teh vaj dve defektologinji, Darija Kladnik in Tatjana Strgar Kodrič. Obe sta opravili dodatna izobraževanja in pridobili certifikat. Šola pa je direktno iz Anglije nabavila pripomočke za izvajanje teh vaj.