RazredRazrednikDatumVsebina
1. a
2. a
3. a
Kristina Krivec19. 9. 2022• Predavanje »Osebna nega s poudarkom na ustni higieni«
• Predstavitev letnega delovnega načrta šole, Hišnega reda, Vzgojnega načrta
• Kriteriji ocenjevanja znanja in minimalni standardi
• Izvolitev predstavnika sveta staršev za Svet staršev
9. 2. 2023• Predavanje “Vzeti si čas za svojega otroka”
• Učno-vzgojni rezultati in evalvacija dela ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja
• Individualni razgovori
• Razno
25. 5. 2023• Predavanje “Tehnike sproščanja”
• Pregled opravljenih aktivnosti po letnem delovnem načrtu
• Pregled nerealiziranih aktivnosti
• Evalvacija dela ob zaključku šolskega leta in načrti za novo šolsko leto
• Razno
4. a
5. a
Simona Sajko19. 9. 2022


* Prestavljen na 21. 9. 2022.
• Uvodno predavanje g. Peter Černezel dipl.zn: »Osebna nega s poudarkom na ustni higieni«
• Pozdrav in vpis prisotnosti
• Predstavitev Letnega delovnega načrta, predstavitev Hišnega reda šole, predstavitev Vzgojnega načrta šole
• Izvolitev predstavnika za Svet staršev
• Kriteriji ocenjevanja znanja in minimalni standardi znanja
• Predstavitev plana pisnih in ustnih ocenjevanj
• Sodelovanje starši - šola
• Razno (plavalni tečaj, šola v naravi,
prehrana …)
9. 2. 2023• Uvodno predavanje ga. Gabrijela Ploj Zavšek mag. psih., svetovalna delavka: » Vzeti si čas za svojega otroka«
• Pozdrav in vpis prisotnosti
• Evalvacija učnega uspeha ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja
• Evalvacija vzgojne problematike ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja
• Šola v naravi (predstavitev, finančni plan …)
• Razno
25. 5. 2023• Uvodno predavanje ga. Tjaša Kos Strašek: »Tehnike sproščanja«
• Pozdrav in vpis prisotnosti
• Pregled opravljenih aktivnosti po LDN
• Pregled nerealiziranih aktivnosti
• Evalvacija učno-vzgojne problematike ob koncu 2. ocenjevalnega obdobja
• Šola v naravi (podrobne informacije)
• Razno
7. aAnja Pristovnik19. 9. 2022• Predavanje gospoda Petra Černezela, koordinatorja promocije zdravja in zdravstvene vzgoje – »Osebna higiena s poudarkom na ustni higieni«
• Pozdrav in vpis prisotnosti
• Predstavitev Letnega delovnega načrta šole, predstavitev Hišnega reda šole in predstavitev Vzgojnega načrta šole
• Izvolitev predstavnika za Svet staršev VIZ III. OŠ Rogaška Slatina
• Predstavitev plana pisnih in ustnih ocenjevanj znanja
• Sodelovanje starši – šola
• Razno (prehrana ...)
9. 2. 2023• Uvodno predavanje ga. Gabrijela Ploj Zavšek, mag. psih., svetovalna delavka: » Vzeti si čas za svojega otroka«
• Pozdrav in vpis prisotnosti
• Evalvacija učnega uspeha ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja
• Evalvacija vzgojne problematike ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja
• Razno
25. 5. 2023• Uvodno predavanje ga. Tjaša Kos Strašek: »Tehnike sproščanja«
• Pozdrav in vpis prisotnosti
• Pregled opravljenih aktivnosti po LDN
• Pregled nerealiziranih aktivnosti
• Evalvacija učno-vzgojne problematike ob koncu 2. ocenjevalnega obdobja
• Razno
8. aTatjana Strgar Kodrič19. 9. 2022• Uvodno predavanje g. Peter Černezel dipl. zn.: »Osebna nega s poudarkom na ustni higieni«
• Predstavitev Letnega delovnega načrta, predstavitev Hišnega reda šole, predstavitev Vzgojnega načrta šole
• Izvolitev predstavnika za Svet staršev VIZ III. OŠ Rogaška Slatina
• Kriteriji ocenjevanja znanja in minimalni standardi znanja
• Razno
9. 2. 2023• Uvodno predavanje Gabrijela Ploj Zavšek, mag. psih.: »Vzeti si čas za svojega otroka«
• Evalvacija učno-vzgojnih rezultatov in učno-vzgojna problematika ob zaključku prvega ocenjevalnega obdobja
• Razno
25. 5. 2023• Uvodno predavanje Tjaša Strašek Kos, mag. psih.
• Evalvacija učno-vzgojnih rezultatov in učno-vzgojna problematika ob zaključku šolskega leta 2022/23
• Razno
6. a
9. a

Martin Pobežinza 6. a in 9. a
19. 9. 2022
• Uvodno predavanje g. Peter Černezel dipl. zn.: »Osebna nega s poudarkom na ustni higieni«
• Predstavitev Letnega delovnega načrta, predstavitev Hišnega reda šole, predstavitev Vzgojnega načrta šole
• Izvolitev predstavnika za Svet staršev VIZ III. OŠ Rogaška Slatina
• Kriteriji ocenjevanja znanja in minimalni standardi znanja
• Šola v naravi
• Predstavitev NPZ
• Razno
za 9. a
8. 12. 2022
za 6. a in 9. a
9. 2. 2023
• Poklicno usmerjanje (šolska psihologinja)
• Priprava in prijave za vpis v srednje šole
• Učno-vzgojna problematika
• Razno


• Uvodno predavanje Gabrijela Ploj Zavšek, mag. psih.: »Vzeti si čas za svojega otroka«
• Evalvacija učno-vzgojnih rezultatov in učno-vzgojna problematika ob zaključku prvega ocenjevalnega obdobja
• Šola v naravi
• Razno
za 9. a
25. 5. 2023
• Uvodno predavanje Tjaša Strašek Kos, mag. psih.
• Evalvacija učno-vzgojnih rezultatov in učno-vzgojna problematika ob zaključku šolskega leta 2022/23
• Šola v naravi
• Razno
3. b + 5. b
dislocirana enota
Podčetrtek

Nataša Jokan15. 9. 2022• Strokovno predavanje: »Osebna higiena s poudarkom na ustni higieni« (g. Peter Černezel, dipl.zn.)
• Predstavitev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2022/2023
• Predstavitev Hišnega reda šole
• Predstavitev Vzgojnega načrta šole
• Izbira predstavnika staršev za Svet staršev VIZ III. OŠ Rogaška Slatina
• Kriteriji ocenjevanja znanja in minimalni standardi znanja
• Razno (šola v naravi, prehrana …)
15. 2. 2023• Strokovno predavanje: »Vzeti si čas za svojega otroka« (ga. Gabrijela Ploj Zavšek, mag. psih.)
• Učno-vzgojni rezultati in učno-vzgojna problematika ob zaključku prvega ocenjevalnega obdobja
• Šola v naravi
• Razno
24. 5. 2023• Strokovno predavanje: »Tehnike sproščanja« (ga. Tjaša Kos Strašek, mag. psih.)
• Pregled opravljenih aktivnosti po letnem delovnem načrtu
• Evalvacija dela v šolskem letu 2022/2023
• Pregled nerealiziranih aktivnosti
• Učno-vzgojni rezultati in učno-vzgojna problematika ob zaključku šolskega leta
• Šola v naravi
• Načrti za novo šolsko leto
• Razno
6. b + 8. b
dislocirana enota
Podčetrtek

Maja Žerak15. 9. 2022• Strokovno predavanje: »Osebna higiena s poudarkom na ustni higieni« (g. Peter Černezel, dipl.zn.)
• Predstavitev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2022/2023
• Predstavitev Hišnega reda šole
• Predstavitev Vzgojnega načrta šole
• Izbira predstavnika staršev za Svet staršev VIZ III. OŠ Rogaška Slatina
• Kriteriji ocenjevanja znanja in minimalni standardi znanja
• Razno (šola v naravi, prehrana …)
15. 2. 2023• Strokovno predavanje: »Vzeti si čas za svojega otroka« (ga. Gabrijela Ploj Zavšek, mag. psih.)
• Učno-vzgojni rezultati in učno-vzgojna problematika ob zaključku prvega ocenjevalnega obdobja
• Šola v naravi
• Razno
24. 5. 2023• Strokovno predavanje: »Tehnike sproščanja« (ga. Tjaša Kos Strašek, mag. psih.)
• Pregled opravljenih aktivnosti po letnem delovnem načrtu
• Evalvacija dela v šolskem letu 2022/2023
• Pregled nerealiziranih aktivnosti
• Učno-vzgojni rezultati in učno-vzgojna problematika ob zaključku šolskega leta
• Šola v naravi
• Načrti za novo šolsko leto
• Razno
OVI 1
Jasmina Baroš Krumpak19. 9. 2022• Pozdrav in pregled prisotnosti
• Uvodno predavanje g. Peter Černezel dipl. zn: »Osebna nega s poudarkom na ustni higieni«
• Predstavitev Letnega delovnega načrta šole, Hišnega reda šole in Vzgojenega načrta šole za šolsko leto 2022/2023
• Izvolitev predstavnika staršev za Svet staršev
• Komunikacija starši – učitelj, učenec – učitelj
• Razno (prehrana)
9. 2. 2023• Pozdrav in vpis prisotnosti
• Uvodno predavanje Gabrijele Ploj Zavšek: »Vzeti si čas za svojega otroka«
• Evalvacija učnega uspeha ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja
• Vzgojna problematika ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja
• Razno
25. 5. 2023• Pozdrav in vpis prisotnosti
• Uvodno predavanje Tjaše Kos Strašek: »Tehnike sproščanja«
• Pregled opravljenih aktivnosti po LDN
• Pregled nerealiziranih aktivnosti
• Evalvacija učnega uspeha ob koncu 2. ocenjevalnega obdobja
• Vzgojna problematika ob koncu 2. ocenjevalnega obdobja
• Razno
OVI 2Melita Radmanović19. 9. 2022• Pozdrav in pregled prisotnosti
• Strokovno predavanje: »Osebna higiena s poudarkom na ustni higieni« (g. Peter Černezel, dipl. zn.)
• Predstavitev Letnega delovnega načrta šole, Hišnega reda šole in Vzgojenega načrta šole za šolsko leto 2022/2023
• Izvolitev predstavnika staršev za Svet
staršev
• Komunikacija starši – učitelj, učenec – učitelj
• Razno (prehrana, šola v naravi, prednostni cilji v oddelku)
9. 2. 2023• Pozdrav in pregled prisotnosti
• Strokovno predavanje: »Vzeti si čas za svojega otroka« (ga. Gabrijela Ploj Zavšek, mag. psih.)
• Evalvacija učnega uspeha ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja
• Vzgojna problematika ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja
• Šola v naravi
• Razno
25. 5. 2023• Pozdrav in pregled prisotnosti
• Strokovno predavanje: »Tehnike sproščanja« (ga. Tjaša Kos Strašek, mag. psih.)
• Pregled opravljenih aktivnosti po LDN
• Pregled nerealiziranih aktivnosti
• Evalvacija učnega uspeha ob koncu 2. ocenjevalnega obdobja
• Vzgojna problematika ob koncu 2. ocenjevalnega obdobja
• Šola v naravi
• Razno

NEKAJ

NEKAJ

Svetovalni delavkiDatumVsebina
Gabrijela Ploj Zavšek7. 5. , 9. 5. in 13. 5. 2024 (9. razred)
Nacionalno preverjanje znanja in poklicno usmerjanje
20. 5. 2024Predavanje za starše: “Pomen družinskih odnosov”
skozi celotno šolsko leto (po potrebi)Vključevanje po dogovoru glede na potrebe razreda
Tjaša Kos Strašek18. 9. 2023Predavanje za starše: ''Pomen rutine''
skozi celotno šolsko leto (po potrebi)Vključevanje po dogovoru glede na potrebe razreda