Razred Nosilec Vsebina Datum
1. a + 2. a Valentina Šipec

·         Predstavitev letnega delovnega načrta šole

·         Izbira predstavnika Sveta staršev

·         Predstavitev pravil ravnanja v VIZ III. OŠ Rogaška Slatina v času širjenja okužbe COVID-19

·         Komunikacija učitelj – učenec – starši (predstavitev programa Microsoft Teams in šolske e – zbornice)

·         Razno (prehrana, prevozi …)

17. 9. 2020

·         Evalvacija učnega uspeha ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja

·         Vzgojna problematika ob koncu 1. ocenjevalnega  obdobja

·         Razno

3. 2. 2021

·       Pregled opravljenih aktivnosti po LDN

·         Pregled nerealiziranih aktivnosti

·         Evalvacija učnega uspeha ob koncu 2. ocenjevalnega obdobja

·         Vzgojna problematika ob koncu 2. ocenjevalnega  obdobja

·         Razno

9. 6. 2021
4. a + 5. a Anja Pristovnik

·       Predstavitev letnega delovnega načrta šole

·         Izvolitev predstavnika za Svet staršev

·         Predstavitev pravil ravnanja v VIZ III. OŠ Rogaška Slatina v času širjenja okužbe COVID-19

·         Komunikacija učitelj – učenec – starši (predstavitev programa Microsoft Teams in šolske e – zbornice)

·         Razno (prehrana …)

16. 9. 2020

·         Pozdrav in vpis prisotnosti

·         Evalvacija učnega uspeha ob koncu 1.  ocenjevalnega obdobja

·         Evalvacija vzgojna problematike ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja

·         Razno

3. 2. 2021

·      Pozdrav in vpis prisotnosti pregled opravljenih aktivnosti po letnem delovnem načrtu

·         Pregled nerealiziranih aktivnosti

·         Evalvacija učnega uspeha ob koncu 2. ocenjevalnega obdobja

·         Vzgojna problematika ob koncu 2. ocenjevalnega obdobja

·         Razno

2. 6. 2021
6. a + 7. a Mojca Halužan

·         Predstavitev letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2020/2021

·         Izvolitev predstavnika staršev za Svet staršev

·         Sodelovanje šola-starši

·         Predstavitev šolskega pravilnika in protokola za preprečevanje širjenja COVID-19

·         Komunikacija starši – učitelj, učenec – učitelj (predstavitev programskih orodij Teams in spletne učilnice)

·         Razno (prehrana, šola v naravi …)

15. 9. 2020

·         Evalvacija učnega uspeha ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja

·         Vzgojna problematika ob koncu 1. ocenjevalnega  obdobja

·         Šola v naravi

·         Razno

3. 2. 2021

·      Pregled opravljenih aktivnosti po letnem delovnem načrtu

·         Evalvacija dela v šolskem letu 2020/2021

·         Evalvacija učno-vzgojnih rezultatov in problematike ob zaključku šolskega leta

·         Šola v naravi

·         Razno

9. 6. 2021
8. a Martin Pobežin

·         Predstavitev letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2020/2021

·         Izvolitev predstavnika staršev za Svet staršev

·         Sodelovanje šola-starši

·         Predstavitev šolskega pravilnika in protokola za preprečevanje širjenja COVID-19

·         Komunikacija starši – učitelj, učenec – učitelj (predstavitev programskih orodij Teams in spletne učilnice)

·         Razno

15. 9. 2020

·         Učno-vzgojni rezultati in evalvacija dela ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja

·       Razno

3. 2. 2021

·      Pregled opravljenih aktivnosti po letnem delovnem načrtu

·         Evalvacija dela v šolskem letu 2020/2021

·         Evalvacija učno-vzgojnih rezultatov in učno-vzgojne problematike ob zaključku šolskega leta

·         Načrti za novo šolsko leto

·         Razno

9. 6. 2021
9. a Tatjana Strgar Kodrič

·         Predstavitev LDN za šolsko leto 2020/21

·          Izvolitev predstavnika staršev za Svet staršev

·         Predstavitev šolskega pravilnika in protokola za preprečevanje širjenja COVID-19

·         Komunikacija starši – učitelj, učenec – učitelj (predstavitev programskih orodij Teams in spletne učilnice)

·         Predstavitev NPZ

·         Razno

16. 9. 2020

·      Poklicno usmerjanje – socialna pedagoginja

·      Priprava in prijave za vpis v srednje šole

·      Učno-vzgojna problematika

9. 12. 2020

·      Učno-vzgojni rezultati in evalvacija dela ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja

·      Razno

3. 2. 2021
Razred Nosilec Vsebina Datum

3. b + 4. b + 6. b

(dislocirana enota

Podčetrtek)

Nataša Jokan

·         Predstavitev letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2020/2021

·         Izbira predstavnika staršev za Svet staršev

·         Predstavitev pravil ravnanja na VIZ III. OŠ Rogaška Slatina v času širjenja okužbe COVID-19

·         Komunikacija učitelj – učenec – starši (predstavitev programa Microsoft Teams in šolske spletne učilnice)

·         Razno (šola v naravi, prehrana …)

16. 9. 2020

·         Učno-vzgojni rezultati in učno-vzgojna problematika ob zaključku prvega ocenjevalnega obdobja

·         Šola v naravi

·         Razno

3. 2. 2021

·         Pregled opravljenih aktivnosti po letnem delovnem načrtu

·         Evalvacija dela v šolskem letu 2020/2021

·         Pregled nerealiziranih aktivnosti

·         Učno-vzgojni rezultati in učno-vzgojna problematika ob zaključku šolskega leta

·         Šola v naravi

·         Načrti za novo šolsko leto

·         Razno

27. 5. 2021
Razred Nosilec Vsebina Datum

OVI

II. + III. stopnja

Simona Sajko

 

·         Predstavitev letnega delovnega načrta šole

·         Izbira predstavnika za Svet staršev

·         Predstavitev pravil ravnanja v VIZ III. OŠ Rogaška Slatina v času širjenja okužbe COVID-19

·         Komunikacija učitelj – učenec – starši (predstavitev programa Microsoft Teams in šolske e – zbornice)

·         Razno

17. 9. 2020

·         Evalvacija ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja

·         Učno-vzgojna problematika ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja

·         Sprotna evalvacija dela

·         Razno

3. 2. 2021

·         Pregled opravljenih aktivnosti po LDN in realizacija LDN

·         Evalvacija ob koncu 2. ocenjevalnega obdobja

·         Razno

27. 5. 2021

OVI

IV. + V. stopnja

Melita Radmanović

·         Predstavitev letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2020/2021

·         Izvolitev predstavnika staršev za Svet staršev

·         Predstavitev pravil ravnanja v VIZ III. OŠ Rogaška Slatina v času širjenja okužbe COVID-19

·         Komunikacija starši – učitelj, učenec – učitelj (predstavitev programa Microsoft Teams in spletne učilnice)

·         Razno ( prehrana, šola v naravi …)

17. 9. 2020

·         Evalvacija učnega uspeha ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja

·         Vzgojna problematika ob koncu 1. ocenjevalnega  obdobja

·         Šola v naravi

·         Razno

3. 2. 2021

·         Pregled opravljenih aktivnosti po LDN

·         Pregled nerealiziranih aktivnosti

·         Evalvacija učnega uspeha ob koncu 2. ocenjevalnega obdobja

·         Vzgojna problematika ob koncu 2. ocenjevalnega obdobja

·         Šola v naravi

·         Razno

27. 5. 2021
Svetovalna delavka Darja Plavčak ·      Sodelovanje na roditeljskem sestanku: poklicno usmerjanje 9. 12. 2020 (9. razred)
·      Vključevanje po dogovoru glede na potrebe razreda