V šolskem letu 2022/2023 bomo izvajali in sodelovali v naslednjih projektih*:

 • »Šolska shema EU« – projekt razdeljevanja sadja in zelenjave, ki ga sofinancira EU. Spremljale ga bodo raznovrstne izobraževalne in promocijske aktivnosti – mentorica Gabrijela Ploj Zavšek;
 • S–Team: Socialna vključenost s pomočjo živali – Erasmus+ projekt, projektni tim: Apolonija Kunštek, Tanja Toplišek, Tatjana Strgar Kodrič, Gabrijela Ploj Zavšek, Melita Radmanović, Anja Pristovnik;
 • Specialna olimpiada – mentorica Melita Radmanović, Apolonija Kunštek;
 • Pasavček – koordinatorica Jerneja Borovnik;
 • Gozdna šola – koordinatorica Tjaša Kos Strašek;
 • Projekti, povezani s policijo in gasilskim domom – mentorici Jasmina Baroš Krumpak in Jerneja Borovnik;
 • Rastem s knjigo – nacionalni projekt – MIZŠ – mentorica Nina Tanko;
 • Bralna značka – mentorica Valentina Šipec;
 • “Lions quest” krepitev socialnih in čustvenih veščin, pilotni projekt – projektni tim: Gabrijela Ploj Zavšek, Darija Kladnik, Jasmina Baroš Krumpak, Maruša Kolar, Tjaša Kos Strašek, Sanja Žgajner;
 • VARNO S SONCEM – koordinatorica Jasmina Baroš Krumpak;
 • EKO ŠOLA – koordinatorica Jerneja Borovnik;
 • TEDEN PISANJA Z ROKO – mentorice knjižničarke.

 

Glede na to, da razpisi in vabila za sodelovanje pri likovnih, literarnih in drugih natečajih prihajajo skozi celo šolsko leto, se bomo nanje odzivali v okviru interesa in zmožnosti učencev, tako na državni kot lokalni ravni.

 

* Pridružujemo si pravico do sprememb zaradi izrednih razmer, povezanih s širjenjem virusa COVID-19.