V šolskem letu 2020/2021 bomo izvajali in sodelovali v naslednjih projektih:

 • “Bringing sport to children with special needs” – mednarodni projekt (CMEPIUS)  – mentorji Apolonija Kunštek, Melita Radmanović, Darja Plavčak;
 • »Šolska shema« – projekt razdeljevanja sadja in zelenjave, ki ga sofinancira EU. Spremljale ga bodo raznovrstne izobraževalne in promocijske aktivnosti – mentorica Darja Plavčak;
 • Specialna olimpiada – mentorici Melita Radmanović in Apolonija Kunštek;
 • Pasavček – mentorica Jerneja Borovnik;
 • Tradicionalni slovenski zajtrk – koordinatorica Jerneja Borovnik;
 • Trajnostna mobilnost – koordinatorica Jerneja Borovnik;
 • Projekti, povezani s policijo  – mentorica Jerneja Borovnik ;
 • Projekti, povezani z gasilskim domom – mentorica Jasmina Baroš Krumpak ;
 • Rastem s knjigo – nacionalni projekt – MIZŠ – mentorja Martin Pobežin in Mojca Halužan;
 • Bralna značka – mentorica Valentina Šipec;
 • Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela – mentorica Darja Plavčak.

 

Glede na to, da razpisi in vabila za sodelovanje pri likovnih, literarnih in drugih natečajih prihajajo skozi celo šolsko leto, se bomo nanje odzivali v okviru interesa in zmožnosti učencev, tako na državni kot lokalni ravni.