Učenci VIZ III. OŠ Rogaška Slatina si lahko izposodijo gradiva iz učbeniškega sklada za celotno šolsko leto. Izposoja je brezplačna, obrabnino za učbenike za vse učence poravna Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Učbenike učenci prejmejo v prvem tednu septembra in jih ob koncu pouka v tekočem šolskem letu vrnejo nazaj v knjižnico.

Ker opažamo, da so izposojeni učbeniki ob koncu šolskega leta pogosto poškodovani, popisani ali strgani in zaradi tega neprimerni za nadaljnjo izposojo, prosimo, da jih ustrezno zaščitite in z njimi pazljivo ravnate. Ovijte jih v papirnate ali plastične ovitke, ki se tekom leta ob morebitni poškodbi lahko zamenjajo, nikakor pa ne v samolepilno folijo, saj je le to na koncu šolskega leta težko oziroma celo nemogoče odstraniti. Prav tako pazite kako ravnate z njimi pri odlaganju v torbo, pri delanju domačih nalog, učenju …

Če je vrnjen učbenik uničen, zmečkan, polit, popisan, iz njega izpadajo listi ali ga učenec celo ne vrne, mu šola v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov lahko izda položnico za nastalo škodo, uporabnik pa je dolžan plačati odškodnino.

Skrbnica učbeniškega sklada je knjižničarka Valentina Šipec.