OBVEZNI PROGRAM

Predmeti 1. r 2. r 3. r 4. r 5. r 6. r 7. r 8. r 9. r Fond ur
Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 4 4 1633
Tuji jezik-angl.             2 2 2 204
Likovna umetnost 1 1 1 2 2 2 2 2 2 519
Glasbena umetnost 2 2 2 2 1 1 1 1 1 452
Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 1318
Tehnika in tehnologija         2 3 4 4 4 583
Gospodinjstvo         2 2 2 2 2 344
Naravoslovje       3 2 2 2 4 3 550
Spozn. okolja 3 3 3             315
Družboslovje       2,5 2,5 2,5 4 2 3 569,5
Šport 3 3 3 3 3 3 3 3 3 936
Predmet 1 (izbirna vsebina)             1 1 1 102
Odd. skupnost 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 137
Število predmetov 7 7 7 9 11 11 11 11 11  
Št. ur na teden 19,5 21,5 22.5 25 26 25 29,5 30 30  
Število tednov 35 35 35 35 35 35 35 34 33  

SPECIALNO – PEDAGOŠKA DEJAVNOST

  1. r 2. r 3. r 4. r 5. r 6. r 7. r 8. r 9. r Fond ur
Računalniško opismenjevanje       1 1 1       105
Socialno učenje 1 1 1 1 1 1       210
Skupaj 1 1 1 2 2 2        

RAZŠIRJEN PROGRAM

  1.r 2. r 3. r 4. r 5. r 6. r 7. r 8. r 9. r Fond ur
Dopolnilni in dodatni pouk 2 2 2 2 2 2 2 2 2 624
Interesne dejavnosti 2 2 2 2 2 2 2 2 2 624
Pevski zbor 2 2 2 2 2 2 2 2 2 624

 

Dnevi dejavnosti 1. r 2. r 3. r 4. r 5. r 6. r 7. r 8. r 9. r Fond ur
Kulturni 4 4 4 3 3 3 3 2 3 116
Naravoslovni 3 3 3 3 3 3 3 3 2 104
Tehniški 3 3 3 4 4 4 4 10 10 180
Športni 5 5 5 5 5 5 5 5 5 180
Skupaj 15 15 15 15 15 15 15 20 20 580