OSNOVNI DEL (I., II., III., IV., V. stopnja)

Področja      Število ur v tednu
    I. st. II. st. III. st. IV. st V. st.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Razvijanje samostojnosti

Splošna poučenost

Gibanje in športna vzgoja

Glasbena vzgoja

Likovna vzgoja

Delovna vzgoja

Izbirne vsebine

8

5

3

2

2

2

7

7

4

3

2

2

5

7

5

3

4

6

4

5

5

2

3

9

2

4

5

5

2

3

9

2

SKUPAJ 22 26 30 30 30
ŠT. TED. 35 35 35 35 35

OSNOVNI DEL (VI. stopnja)

Področje/leto šolanja

1.

leto

2.

leto

3.

leto

4.

leto

5.

leto

Splošna znanja 4 4 4 4 3
Razvijanje in ohranjanje samostojnosti 5 5 4 4 3
Kreativna znanja 5 5 5 3 3
Šport in rekreacija 3 3 2 2 2
Dejavnosti prostega časa 2 2 2 1 1
Dejavno državljanstvo 1 1 1 1 1
Intimno življenje in spolnost 2 2 1 1 1
Delovne in zaposlitvene tehnike 5 5 8 11 13
Izbirne vsebine 3 3 3 3 3
Skupaj ur tedensko 30 30 30 30 30
Število tednov 35 35 35 35 35

RAZŠIRJENI PROGRAM (I.,II., III., IV., V., VI. stopnja)

Število dni v letu
Področja I. st. II. st. III. st. IV. st. V. st. VI. st

Kulturni dnevi

Naravoslovni dnevi

Športni dnevi

Delovni dnevi

4

3

5

3

3

3

5

4

3 – 2 –3

3 – 3 –2

5

8

3

3

5

6

3

3

5

6

3

3

5

6