V sodelovanju z Agencijo RS za kmetijske trge  in razvoj podeželja smo od šolskega leta 2010/11 dalje vključeni v Šolsko shemo, ki pomeni razdeljevanje sadja in zelenjave učencem s sofinanciranjem s strani Evropske unije. Učencem razdelimo sadje in zelenjavo praviloma 1x na teden kot dodatni obrok poleg redne prehrane. Delimo različno sadje in zelenjavo, na primer: jabolka, kivi, nektarine, kaki itd. Izvajamo spremljevalne izobraževalne in promocijske aktivnosti na temo sadja, zelenjave in zdrave prehrane na splošno, na primer: anketiranje staršev in učencev, predstavitev Šolske sheme preko različnih medijev (pisna obvestila, spletna stran, šolski bilten), obisk čebelarja, likovno ustvarjanje učencev, gospodinjske delavnice itd. Namen Šolske sheme je, da učence ozavestimo o pomembnosti vključevanja sadja in zelenjave v vsakodnevno prehrano in promocija zdravega življenjskega sloga na splošno.

Kontakt za ŠS: Gabrijela Ploj Zavšek, tel. 03-818-5403