clockOsnovnošolski prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom – VIZ III. OŠ Rogaška Slatina

Šolski zvonec za učence PPNIS – matična šola

Šolska ura Čas (od…do)
1. ura 820–905
malica 905–920
2. ura 920–1005
3. ura 1010–1055
4. ura 1055–1140
kosilo 1140–1155
5. ura 1155–1240
6. ura 1245–1330
7. ura 1330–1415

Osnovnošolski prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom – dislocirana enota v Podčetrtku:

Šolska ura Čas(od…do)
0. ura 730–815
1. ura 820–905
2. ura 910–955
malica 955–1015
3. ura 1015–1100
4. ura 1105–1150
5. ura 1155–1240
kosilo 1240 – 1300
6. ura 1300–1345
7. ura 1350–1435

Posebni program vzgoje in izobraževanja:

Šolska ura Čas(od…do)
1. ura 800–900
malica 905–1025
2. ura 900–1000
3. ura 1000–1100
4. ura 1100–1200
kosilo
1140–1210
5. ura 1200–1300
6. ura 1300–1400

Oddelek podaljšanega bivanja:

Šolska ura Čas(od…do)
1. ura 1240–1330
2. ura 1330–1420
3. ura 1420–1510

Pouk poteka v dopoldanskem času.