pravljica

Dejavnost Razred Čas izvajanja Mentor
Pravljične urice 3. b, 4. b in 6. b

Četrtek

1350–1335

Natalija Skale
ŠŠD – dečki

Nogomet – mlajši –  4., 5, 6., 7. r

Nogomet starejši –

8. r

9. r

Sreda

1245–1330

(komb. oddelka se menjujeta na 14 dni)

Ponedeljek

1330–1415

Petek

1330–1415

(skupini se menjujeta na 14 dni)

Martin Pobežin
ŠŠD – deklice 5., 6. a

Sreda

1245–1330

(vsak drugi teden)

Mojca Halužan
Šport za sprostitev 1. a, 3. a

Torek

1145–1230

Melita Radmanović
Specialna olimpiada

OVI III., IV., V. stopnja

OVI II., III. stopnja

Ponedeljek

1400–1445

Torek

1400–1445

Melita Radmanović
Govorimo po angleško     4., 5. a

Petek

1245–1330

Martin Pobežin

Ustvarjalni

krožek

6. a, 8. a, OVI IV, V.

Torek

730–815

Jerneja Borovnik
Gibalno raziskovalni krožek 3. b, 4. b

Petek

1350–1435

Jerneja Borovnik
Šport za sprostitev   1. a, 2. a

Torek

1245–1330

Melita Radmanović
Vse kulture sveta

OVI IV., VI.

 

Četrtek

715–800

Jasmina B. Krumpak
Fotografski krožek 8.a, 9.a

Sreda

730–815

 Špela Fuhrer
Ustvarjalne delavnice  3. b, 4. b, 6. b

Ponedeljek

1350–1435

Nataša Jokan
Svet skozi knjige 6.a, 7.a

Sreda

1300–1345

(vsak drugi teden)

Simona Sajko

 

PEVSKI ZBOR

(v okviru učne obveznosti učitelja)

DISLOCIRANA ENOTA Špela Führer

Matična šola

Dislocirana enota

Špela Führer

Natalija Skale

INTERESNE DEJAVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA »BRINGING SPORT TO CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS«

Dejavnost Razred Čas izvajanja Izvajalec
Joga za otroke 4., 5. a Ponedeljek
1055–1140
Melita Radmanović, Apolonija Kunštek
Borilne veščine  9. a Četrtek
13.30–14.15
Elio Artič