Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo učenci kmalu v prihodnosti  vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Skozi dejavnosti v programu postajajo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja ter vplivajo tudi na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja.

Ekošola bogati čustvene vezi otrok in mladih do narave. Uči jih spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine. Učencem in učiteljem daje priložnost, da znanje, ki ga pridobijo pri pouku, uporabijo v vsakdanjem življenju v šoli in izven nje. Za izpeljavo ciljev okoljskega izobraževanja izbira zanimive metode dela ter učencem pomaga uporabiti znanje, ki so ga usvojili pri pouku, za reševanje vsakdanjega življenja.

Za uspešno delo si posamezna organizacija prisluži zeleno zastavo, ki jo s sodelovanjem v različnih projektih, ki jih kvalitetno izvede, tudi obdrži.

V programu sodelujemo s projekti:

  • Voda – naše bogastvo (mentorica: Anja Pristovnik)
  • Odpadkom dajemo novo življenje (mentorica: Tjaša Nunčič)
  • Eko-paket (mentorica: Neža Šarlah)
  • Mlekastično! Izberem domače (mentorica: Blažka Ulčnik)
  • Znanje o gozdovih (mentorica: Maruša Kolar)
  • Ekobranje za ekoživljenje (mentorica: Jasmina Šket Mijatovič)
  • Ne zavrzi oblek, ohrani planet! (mentorica: Kristina Krivec)
  • Misija: Zeleni koraki (mentor: Martin Pobežin)
  • Hrana ni za tjavendan (mentorica: Gabrijela Ploj Zavšek)
  • Šolska vrtilnica (mentorica: Irena Virant Krajnc)

Koordinatorica: Maruša Kolar