Šola in organizacijske enote šole poslujejo pet dni v tednu: v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek.

Poslovni čas šole: 6.45–15.10

Matična šola

Jutranje varstvo vozačev: 7.00–8.15 (OŠPPNIS – mlajši učenci), 7.30 – 8.15 (OŠPPNIS – starejši učenci), 6.45–8.00 (PPVI)

Varstvo vozačev:  11.45–12.40

Redni pouk: 8.20–14.15 (OŠPPNIS), 8.00–14.00 (PPVI)

Podaljšano bivanje: 12.40–15.10

Dislocirana enota Podčetrtek

Jutranje varstvo vozačev: 7.15–8.15

Redni pouk: 8.20–14.35

Poslovni čas ob sobotah je določen s šolskim koledarjem.

Ravnatelj lahko v izjemnih okoliščinah (primer višje sile, prireditve …) odredi, da šola začasno posluje tudi v soboto, nedeljo, na državni praznik ali na drug z zakonom določen dela prost dan.

 

URADNE URE

Urnik dopoldanskih in popoldanskih govorilnih ur ter roditeljskih sestankov je objavljen v letnem delovnem načrtu, v publikaciji ter na spletni strani šole.

Zaposleni, ki imajo uradne ure, imajo malico od 9.05 do 9.15 oz. glede na naravo dela v posebnih okoliščinah ta čas prilagodijo.

Glede na naravo dela in vrsto nalog imajo pedagoški delavci določen čas za sodelovanje s starši, in sicer:

  • skupne in individualne govorilne ure,
  • roditeljske sestanke in
  • druge oblike dela s starši,

kar je določeno z letnim delovnim načrtom šole.

 

OBJAVA URADNIH UR

Uradne ure so objavljene na spletni strani šole, v publikaciji in na vratih pisarn/knjižnice/ipd.

V času pouka prostih dni se poslovni čas in uradne ure določijo glede na organizacijo dela in organizacijo letnih dopustov ter objavijo pri vhodu v šolo in na spletni strani šole.