• Stroksolarovni delavci šole
Ravnateljica Apolonija Kunštek, prof.
Svetovalna delavka Gabrijela Ploj Zavšek
Knjižničar/-ke

Valentina Šipec

Jasmina Š. Mijatovič

Maruša Kolar

Računalničarka Sanja Žgajner
Učitelji

Ana       Antlej

Nataša  Jokan

Melita Radmanović

Jerneja Borovnik

Blažka Ulčnik

Tatjana Strgar Kodrič

Sanja Žgajner

Urška     Šipec

Jasmina Baroš Krumpak

Simona  Sajko

Maruša Kolar

Darija Kladnik

Martin Pobežin

Valentina Šipec

Jasmina Šket Mijatovič

Polona Matijević

Anja Pristovnik

Špela Rožman

Nina Tanko

Maruša Crnić

  •  Razredniki
Razredništvo Ime in priimek
 2. a, 3. a razred Valentina Šipec
4. a, 5. a razred Blažka Ulčnik
6. a razred Anja Pristovnik
 7. a, 8. a razred Tatjana S. Kodrič
9. a razred Martin Pobežin
2., 4., 5., 7. b razred Maruša Crnić
OVI II., III., IV. a stopnja Jasmina B. Krumpak
OVI IV., V., VI. b stopnja Melita Radmanović
  • Ostali delavci šole
Delo Ime in priimek
tajnica Brigita Hauptman
čistilki

Anica Lampret

Terezija Cvetko

čistilka, kuharica Lidija Sovič
hišnik Ivo Škorjanec
varuhinja, kuharica Sandra Domadenik
varuhinja – negovalka Jasmina Perko