Prehrano za učence je potrebno odjavljati redno. Odjava obrokov je potrebna tudi za subvencionirano prehrano. Opraviči se lahko samo prvi dan odsotnosti, ko niste mogli odjaviti prehrane zaradi iskanja zdravniške pomoči otroku.

Odjava je veljavna, kadar jo opravite osebno, starši pokličete po telefonu (tajništvo 03-818-5401, ga. Lidija Sovič (031 229 946), napišete preko elektronske pošte na naslov lidija.sovic@3osrs.si  ali napišete pisno sporočilo, ki ga učenec prinese v svetovalno službo.

Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi en delovni dan prej do 13.30 ali do 7.30 na dan odsotnosti. Neodjavljeno kosilo in malico je potrebno plačati.