Prehrano za učence odjavljajte redno. Redna odjava prehrane pomeni odjavo en dan pred odsotnostjo otroka do 13:30. V primeru, da otrok zboli zjutraj, lahko pokličete do 7:30 za izredne odjave.

Za učence, ki imajo subvencionirano prehrano, se prehrana prav tako redno odjavlja na zgoraj opisan način. Opraviči se lahko samo prvi dan odsotnosti, kadar niste mogli odjaviti prehrane zaradi iskanja zdravniške pomoči otroku. Tudi to nam sporočite.

Odjava je veljavna, kadar jo odjavite osebno, starši pokličete po telefonu (svetovalna delavka 03-818-5403 ali tajništvo 03-818-5401), napišete preko elektronske pošte na naslov spela.rozman4@guest.arnes.si ali napišete pisno sporočilo, ki ga učenec prinese v svetovalno službo. Učenci sami ne morejo odjaviti prehrane brez vašega podpisanega obvestila.

V vseh nasprotnih primerih, ko prehrano niste odjavljali, se obrok prehrane zaračuna po položnici.
Redno in pravilno odjavljanje bo zmanjšalo vaše stroške, šoli in kuhinji pa olajšalo organizacijo prehrane.