Teden pisanja z roko je potekal v tednu od 23. do 27. januarja 2023. Letošnji Teden pisanja z roko je potekal že osmo leto zapored, VIZ III. OŠ Rogaška Slatina pa se je projektu pridružila prvič.

Projekt organizira Društvo Radi pišemo z roko, v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Zavodom Republike Slovenije za šolstvo. Z njim želijo posameznike ozaveščati, da je v svetu, kjer beležimo hiter porast tehnike in digitalizacije, kljub temu pomembno ohranjati in spodbujati pisanje z roko, saj gre za edinstveno človekovo spretnost.

Pisanje z roko stimulira možgane, zapisane informacije pa se dlje časa zadržijo v našem spominu. Pri počasnem pisanju smo osredotočeni na vsebino, do izraza pride naša kreativnost, prav tako pa pisanje na nas deluje pomirjevalno. Vsebine zapisane na roko so bolj osebne, vsaka pisava pa je edinstvena, saj dve osebi ne pišeta enako.

Letošnje ustvarjanje je bilo povezano z geslom Mislim tiho, pišem počasi …, novost pa je tudi regija v središču, ki je letos Prekmurje, ki smo mu namenili več pozornosti.

Tako smo knjižničarke za učence pripravile liste z različnimi ozadji, ki nas spomnijo na nekatere značilnosti Prekmurja ter liste s starinskim pridihom na katere so učenci nato ustvarjali. Na koncu smo iz vseh izdelkov pripravili razstavo.

Ker iz Prekmurja izvira naš odličen pesnik Feri Lainšček, smo se odločili, da ga počastimo s prepisom njegovih pesmi.

Nekateri učenci so zapisali zakaj je dobro premisliti, preden se odločimo nekaj zapisati na papir.

Mlajši učenci in učenci posebnega programa so na različne načine krasili svoje inicialke.

Učitelji pa smo se odločili za kulinarično noto in zapisali vsak svoj najljubši oziroma največkrat uporabljen recept ter ugotavljali posameznikovo pisavo.

Res je, da v Tednu pisanja z roko še dodatno spodbujamo pisanje z roko, ampak na to nikakor ne pozabljamo tudi med šolskim letom. Tako so na primer učenci, ob spodbudi razrednikov, v novoletnem času zapisali svoje misli in lepe želje v novem letu, na šoli poteka tekmovanje v lepopisu, pa tudi v podaljšanem bivanju spodbujamo ustvarjanje in tako na različne načine urimo fino motoriko in grafomotoriko.

Jasmina Šket Mijatovič