Šolski svetovalni delavki Gabrijela Ploj Zavšek in Tjaša Kos Strašek izvajata svetovalne pogovore z učenci, njihovimi starši in učitelji. Načrtujeta, koordinirata in izvajata vpis ter sprejem učencev, ki se na podlagi odločbe Zavoda RS za šolstvo vključijo v naš program. Vključujeta se v iskanje možnih oblik podpore in pomoči družinam v socialno-ekonomski stiski. Z učitelji sodelujeta pri spremljanju učnega in osebnostnega napredka učencev ter opravljata poklicno svetovanje, pri katerem učencem individualno svetujeta, jih seznanjata z možnostmi izobraževanja po zaključku 9. razreda in drugimi novostmi poklicnega usmerjanja.

 

Poklicno usmerjanje

Izbira srednje šole je pomembna odločitev vsakega osnovnošolca, zato jim šolska svetovalna delavka pri tem pomaga in svetuje. Za pogovor in informiranje je na voljo učencem in njihovim staršem ali skrbnikom skozi celo šolsko leto.

 

Sodelovanje s starši

Svetovalni delavkiDatumVsebina
Gabrijela Ploj Zavšek7. 5. , 9. 5. in 13. 5. 2024 (9. razred)
Nacionalno preverjanje znanja in poklicno usmerjanje
20. 5. 2024Predavanje za starše: “Pomen družinskih odnosov”
skozi celotno šolsko leto (po potrebi)Vključevanje po dogovoru glede na potrebe razreda
Tjaša Kos Strašek18. 9. 2023Predavanje za starše: ''Pomen rutine''
skozi celotno šolsko leto (po potrebi)Vključevanje po dogovoru glede na potrebe razreda

 

Sodelovanje z zunanjimi institucijami

Spremljanje novosti šolskega programa in sodelovanje z zunanjimi institucijami, kot so Center za socialno delo, Zavod RS za zaposlovanje, Zavod RS za šolstvo, Ambulanta za otroško in mladostniško psihiatrijo idr.

Kontakt:

 

  • Tel: (03) 818 5405
  • E-pošta: tjasa.kos-strasek@3osrs.si

 

Spletne povezave za področje usmerjanja otrok s posebnimi potrebami:

 

Novost na področju zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami:

 

Spletne povezave za področje poklicne orientacije: