V šolskem letu 2022/2023 je organizirana mobilna specialno-pedagoška služba, ki izvaja dodatno strokovno pomoč učencem v OŠ (izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo). Izvajajo jo Tjaša Kos Strašek, Valentina Šipec, Darija Kladnik, Polona Matijević, Maruša Kolar, Barbara Polajžer, Sanja Žgajner, Jasmina Šket Mijatovič, Jasmina Baroš Krumpak in Tina Dragovan.

Dodatno strokovno pomoč 124** učencem s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v osnovni šoli nudi 10 strokovnih delavcev na 8 zavodih s podružnicami.

Specialni pedagogi, defektologi, inkluzivni pedagogi, psiholog in pedagog izvajajo dodatno strokovno pomoč za učence na osnovnih šolah občin Rogaška Slatina, Rogatec, Kozje, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Šmarje pri Jelšah.

STROKOVNI
DELAVEC 
ŠOLA ŠTEVILO OTROK ŠTEVILO UR URE SKUPAJ
Darija
Kladnik 
OŠ Lesično 
OŠ Kozje 
OŠ Bistrica ob Sotli 
5
6
5
7
10
8
25
Polona
Matijević 
OŠ Rogatec
I. OŠ Rogaška Slatina 
OŠ Bistrica ob Sotli 
POŠ Kristan Vrh 
OŠ Šmarje pri Jelšah
5
3
2
2
1
9
5
4
4
2
24
Tjaša Kos
Strašek
OŠ Šmarje pri Jelšah 
POŠ Donačka gora
POŠ Pristava
9

2*
13

2*
14 + 2*
Valentina
Šipec
OŠ Šmarje pri Jelšah 
POŠ Zibika
POŠ Mestinje 
4
4
1
6
4
11
Barbara
Polajžer
OŠ Podčetrtek
POŠ Pristava
I. OŠ Rogaška Slatina 
OŠ Rogatec  
POŠ Dobovec  
10
3
3
2
1  
11
4
6
2
3  
26
Maruša
Kolar 
OŠ Šmarje pri Jelšah 
POŠ Šentvid pri Grobelnem
POŠ Kristan Vrh 

2  
3
10
4
5
19 
Jasmina Baroš Krumpak OŠ Rogatec 
POŠ Donačka gora
II. OŠ Rogaška Slatina 
POŠ Sv. Florijan  
7*
1
1
9*
2  
1
12 + 1* 
Jasmina Šket Mijatovič OŠ Šmarje 
II. OŠ Rogaška Slatina 

6
13
22 
Sanja
Žgajner 
OŠ Šmarje pri Jelšah 
POŠ Šentvid 
II. OŠ Rogaška Slatina 


11 

14 
Tina
Dragovan
OŠ Šmarje pri Jelšah
POŠ Sv. Štefan
8
2
10
3
13
  SKUPAJ: 124**183

** število otrok ni matematično pravilno, saj pri posameznem otroku DSP ure izvaja več izvajalk

*ure se pričnejo izvajati v mesecu oktobru z dokončnostjo odločbe