POMEN OTROŠKEGA PARLAMENTA

Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo v vseh šolah po Sloveniji. Predstavljajo obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah.

V otroškem parlamentu sodelujejo osnovnošolci, ki so jim v šolah v pomoč ravnatelji, mentorji, učitelji, svetovalni delavci… izven šole pa sodelavci Zveze prijateljev mladine.

Nastal je na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenje, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas. Ob tem pričakujejo pozornost tako šolskih kot lokalnih oblasti ter vladnih in nevladnih organizacij, ki morajo prisluhniti pobudam mladih.

ZAKAJ ŠOLSKI PARLAMENT?

Otroški parlament deluje v obliki zasedanj, ki omogočijo sodelovanje vsem osnovnošolcem. Zasedanja potekajo v osnovnih šolah v razrednih skupnostih in na šolskem parlamentu.

KAKO POTEKAJO DEJAVNOSTI?

Od šolskega leta 2017/2018 dalje se v okviru šolskega parlamenta izvaja državno debatno srečanje za učence šol s prilagojenim programom posebej, ki smo ga na podlagi zbranih idej učencev poimenovali »Ustavi misel, povej na glas«. S tem imajo učenci večjo možnost enakovrednega sodelovanja ter izbor tem glede na njihove potrebe in sposobnosti.

Teme zadnjih let so bile  »Pasti mladostništva – odraščanje« in »Odnosi, prijateljstvo, ljubezen«, za letošnje šolsko leto pa so učenci izbrali temo »Moja prihodnost«.

Srečanja z učenci na naši šoli potekajo vsaj 5krat letno in vključujejo poleg razprave tudi ustvarjanje plakatov, letakov in ilustracij na obravnavano temo. Vrhunec predstavlja državno debatno srečanje, ki je vsako leto organizirano v mesecu aprilu.