Specialni in rehabilitacijski pedagogi na šoli opravljajo diagnostiko otrok s posebnimi porebami po programu in testih SNAP. Diagnostiko po SNAP-3 izvaja Tatjana Strgar Kodrič, ki je imela dodatna usposabljanja v Centru za psihodiagnostiko.

SNAP-3 omogoča sistematičen in izčrpen pregled otrokovih specifičnih učnih težav in njihovih dejavnikov. Zajema 24 specifičnih učnih težav in njihove dejavnike:

 • Težave s pozornostjo in hiperaktivnostjo: Motnja pomanjkanja pozornosti (ADD); Hiperaktivnost; Impulzivnost
 • Razvojna motnja koordinacije oz. dispraksije: Težave z gibanjem, ravnotežjem, koordinacijo in načrtovanjem; Težave s senzorno integracijo in težave zaradi senzorne preobčutljivosti; Težave z nehotenim govorom oz. gibi (Disgrafija)
 • Diskalkulija
 • Težave s pismenostjo: Branje; Zapisovanje; Disgrafija; Hiperleksija-specifična motnja razumevanja; (Fonološke težave)
 • Težave z delovnim spominom: Težave s slušnim delovnim spominom; Težave z vidnim delovnim spominom
 • Težave s hitrostjo obdelave
 • Težave s socialnim zavedanjem in komuniciranjem
 • Težave z govorjenim jezikom: Fonološke težave; Težave z govornim izražanjem in razumevanjem; Težave s slušno obdelavo informacij; (Slušni delovni spomin)
 • Vizualne težave in težave z obdelavo vidnih informacij: Težave z vidnim sledenjem in očesno kontrolo; Marles-Irlen sindrom; Vidno-zaznavne neverbalne težave; (Vidni delovni spomin)
 • Pomanjkanje nujnih maščobnih kislin
 • Znižana samopodoba/samospoštovanje: Socialna samopodoba/samospoštovanje; Šolska samopodoba/samospoštovanje
Brezplačna slika učitelja in učenca, prenesite brezplačno grafiko, brezplačno grafiko - Drugo