Plan kulturnih dni v šolskem letu 2022/2023

Plan naravoslovnih dni v šolskem letu 2022/2023

Plan tehniških dni v šolskem letu 2022/2023

Plan športnih dni v šolskem letu 2022/2023

Plan delovnih dni v šolskem letu 2022/2023

*Pridružujemo si pravico do sprememb zaradi izrednih razmer, povezanih s širjenjem virusa COVID-19.