Plan kulturnih dni v šolskem letu 2020/2021

Razred Tema Datum
1. a + 2. a PRAZNIKI 24. 12. 2020
POEZIJA 5. 2. 2021
MATERINSKI DAN 25. 3. 2021
PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI 24. 6. 2021
4. a + 5. a PRAZNIKI 24. 12. 2020
POEZIJA 5. 2. 2021
MATERINSKI DAN 25. 3. 2021
6. a + 7. a PRAZNIKI 24. 12. 2020
POEZIJA 5. 2. 2021
MATERINSKI DAN 25. 3. 2021

8. a

9. a

PRAZNIKI 24. 12. 2020
POEZIJA (samo 9. razred) 5. 2. 2021
MATERINSKI DAN 25. 3. 2021
3. b + 4. b + 6. b
dislocirana enota Podčetrtek
PRAZNIKI 24. 12. 2020
POEZIJA 5. 2. 2021
MATERINSKI DAN 25. 3. 2021
PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI (samo 3. razred) 24. 6. 2021
OVI II., III. stopnja PRAZNIKI 24. 12. 2020
POEZIJA 5. 2. 2021
MATERINSKI DAN 25. 3. 2021

OVI IV., V.

stopnja

PRAZNIKI 24. 12. 2020
POEZIJA 5. 2. 2021
MATERINSKI DAN 25. 3. 2021

 

Plan naravoslovnih dni 2020/2021

Razred Tema Datum
1. a +  2. a RUMENA 6. 10. 2020
ZELENA 5. 5. 2021
MODRA 10. 6. 2021
4. a + 5. a RUMENA 6. 10. 2020
ZELENA 5. 5. 2021
MODRA 10. 6. 2021
6. a + 7.a RUMENA 6. 10. 2020
ZELENA 5. 5. 2021
MODRA 10. 6. 2021

8. a

9. a

RUMENA 6. 10. 2020
ZELENA (samo 8. a) 5. 5. 2021
MODRA 10. 6. 2021

3. b + 4. b + 6. b

dislocirana enota Podčetrtek

RUMENA 6. 10. 2020
ZELENA 5. 5. 2021
MODRA 10. 6. 2021
OVI  II., III. stopnja RUMENA 6. 10. 2020
ZELENA 5. 5. 2021
MODRA 10. 6. 2021
OVI IV., V. stopnja RUMENA 6. 10. 2020
ZELENA 5. 5. 2021
MODRA 10. 6. 2021

LETNI DELOVNI NAČRT ŠPORTNIH DNI

1. a,  2. a

Datum Vsebina Predvideni stroški
21. 9. 2020 POHOD
15. 12. 2020 PLES /
27. 1. 2021 SANKANJE, IGRE Z ŽOGO /
15. 4. 2021 ATLETIKA /
4. 6. 2021 PLAVANJE 4,5 €

4. a, 5. a, 6. a, 7. a

Datum Vsebina Predvideni stroški
22. 9. 2020 POHOD
16. 12. 2020 PLES /
25. 1. 2021 SANKANJE, IGRE Z ŽOGO /
16. 4. 2021 ATLETIKA /
3. 6. 2021 PLAVANJE 4,5 €

3. b, 5. b,  6. b

Datum Vsebina Predvideni stroški
22. 9. 2020 POHOD
16. 12. 2020 PLES /
25. 1. 2021  ZIMSKE AKTIVNOSTI, IGRE Z ŽOGO /
16. 4. 2021 ATLETIKA /
 3. 6. 2021 PLAVANJE 6 €

 8. a, 9. a

Datum Vsebina Predvideni stroški
25. 9. 2020 POHOD
17. 12. 2020 PLES /
26. 1. 2021 SANKANJE, IGRE Z ŽOGO /
14. 4. 2021 ATLETIKA /
31. 5. 2021 PLAVANJE 4,5 €

OVI II., III.

Datum Vsebina Predvideni stroški
21. 9. 2020 POHOD
15. 12. 2020 PLES /
27. 1. 2021 SANKANJE, IGRE Z ŽOGO /
15. 4. 2021 ATLETIKA /
4. 6. 2021 PLAVANJE 4,5 €

OVI  IV., V.

Datum Vsebina Predvideni stroški
21. 9. 2020 POHOD
15. 12. 2020 PLES /
27. 1. 2021 SANKANJE, IGRE Z ŽOGO /
15. 4. 2021 ATLETIKA /
5. 6. 2021 PLAVANJE 4,5 €

Plan tehniških dni za šolsko leto 2020/2021

1. a, 2. a, 3. b

Datum Tema Predvideni stroški
19. 11. 2020 NOVOLETNI OKRASKI  /
12. 3. 2021 DARILA ZA MAMICE /
1. 4. 2021 VELIKONOČNE DELAVNICE /

 

 4. a, 4. b,  5. a, 6. a, 6. b, 7. a

Datum Tema Predvideni stroški
19. 11. 2020 NOVOLETNI OKRASKI /
1. 4. 2021
VELIKONOČNE DELAVNICE
/
12. 3. 2021 DARILA ZA MAMICE /
 11. 5. 2021 TRAJNOSTNA MOBILNOST /

 

 8. a, 9. a

Datum Tema Predvideni stroški
19. 11. 2020 NOVOLETNI OKRASKI /
21. 11. 2020 OBNOVA, PRENOVA, RESTAVRIRANJE /
22. 11. 2020 OBNOVA, PRENOVA, RESTAVRIRANJE /
23. 11. 2020 OBNOVA, PRENOVA, RESTAVRIRANJE /
 11. 1. 2021 DOMAČA IN UMETNOSTNA OBRT /
10. 2. 2021 VAREN V PROMETU /
 12. 3. 2021 DARILA ZA MAMICE /
 1. 4. 2021 VELIKONOČNE DELAVNICE /
21. 4. 2021 VARNOST PRI DELU /
11. 5. 2021 TRAJNOSTNA MOBILNOST /

OVI II. stopnja

Datum Tema Predvideni stroški
14. 9. 2020 OSEBNA NEGA /
19. 11. 2020
NOVOLETNI OKRASKI
/
5. 3. 2021 DELO NA VRTU /
12. 3. 2021 DARILA ZA MAMICE /

OVI III. stopnja

Datum Tema Predvideni stroški
14. 9. 2020 OSEBNA NEGA /
12. 10. 2020 PEKA PIŠKOTOV /
19. 11. 2020 NOVOLETNI OKRASKI /
5. 3. 2021 DELO NA VRTU /
12. 3. 2021 DARILA ZA MAMICE /
1. 4. 2021 VELIKONOČNE DELAVNICE /
11. 5. 2021 SKRBIMO ZA OKOLJE /
2. 6. 2021 VARNO V POLETJE /

 

OVI  IV.,V. stopnja

Datum Tema Predvideni stroški
14. 9. 2020 OSEBNA NEGA /
12. 10. 2020 PEKA PIŠKOTOV /
19. 11. 2020 NOVOLETNI OKRASKI /
12. 3. 2021 DARILA ZA MAMICE /
1. 4. 2021 VELIKONOČNE DELAVNICE /
11. 5. 2021 SKRBIMO ZA OKOLJE /