Mreža Šolski pes združuje vzgojno-izobraževalne ustanove, ki v svoje delo redno vključujejo delovanje šolskega psa. Delo je sistematično, načrtovano, dokumentirano in evalvirano.

Skupina vzgojno-izobraževalnih delavcev, ki so hkrati vodniki terapevtskih psov, je v sodelovanju s strokovnjaki Zavoda RS za šolstvo oblikovala prvi slovenski Koncept vključevanja šolskega psa v vzgojno-izobraževalni proces.Dokument je rezultat večletnega dela s terapevtskimi psi v vzgoji in izobraževanju. Delo je prva leta potekalo tudi v okviru Inovacijskih projektov Zavoda RS za šolstvo in je zasnovano v skladu s Konceptom odprtega učnega okolja.

Mreža formalno deluje od januarja 2017.

Šolski pes/School Dog (google.com)

S šolskim letom 2023/24 se v projekt Mreža šolski pes vključuje tudi III. OŠ Rogaška Slatina. Občasno se bo uram pouka pridružil zlati prinašalec Lars, terapevtski pes društva Tačke pomagačke, skupaj s svojo vodnico, našo učiteljico Tatjano Strgar Kodrič.

Z njima bo sodelovala učiteljica Anja Pristovnik, ki se je kot strokovna delavka udeležila izobraževanja v organizaciji društva Tačke pomagačke.

Cilji v okviru projekta so sledeči:

– vzpostavljati pozitivno klimo v pedagoškem procesu s pomočjo psa;

– izboljšati motivacijo učencev ob prisotnosti psa za učno delo v skupini ali individualno;

–  učencem omogočiti stik s terapevtskim psom in tako z različnimi aktivnostmi zmanjšati njihov stres in jim krepiti samozavest.