PSIHOLOŠKA DIAGNOSTIKA:

Psihološko diagnostiko izvaja psihologinja Gabrijela Ploj Zavšek, ki je opravila dodatna usposabljanja za izvedbo posameznih psihodiagnostičnih testov.

Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za otroke je namenjena individualnemu ugotavljanju inteligentnosti otrok, odkrivanju specifičnih potencialov na osnovi štirih faktorsko osnovanih indeksih: Besedno razumevanje, Zaznavna organizacija, Neodvrnljivost pozornosti ter Hitrosti obdelave. Primerna je za starost 6;6 do 16;6 leta. 

ABAS-3 nam pomaga odkriti težave na različnih področjih prilagoditvenega vedenja

BG-II meri sposobnost vizualno motorične integracije pri otrocih in odraslih, ki jo lahko spremljamo skozi daljše življenjsko obdobje. Omogoča tudi hitro oceno spomina ter hitro oceno specifičnih motoričnih in zaznavnih sposobnosti oz. pomaga pri odkrivanju morebitne motorične ali zaznavne motnje.

Testiranje nadarjenih učencev


Gabrijela Ploj Zavšek mag. psih.,
svetovalna delavka VIZ III. OŠ Rogaška Slatina

T: 03 818 5403
E-pošta: gabrijela.ploj-zavsek@3osrs.si