Plan tehniških dni v šolskem letu 2023/2024

RazredTemaDatumPredvideni stroškiVodje
1.a + 2. a + 3. aIZDELAVA NOVOLETNIH
OKRASKOV IN DEKORACIJA
ŠOLE
21. 11. 2023Jerneja
Borovnik
Neža Šarlah
Blažka Ulčnik
Kristina
Krivec
IZDELAVA DARILC ZA BAZAR22. 11. 2023Jerneja
Borovnik
Neža Šarlah
Blažka Ulčnik
Kristina
Krivec
IZDELAVA PUSTNIH MASK12. 2. 2024 Jerneja
Borovnik
Neža Šarlah
Blažka Ulčnik
Kristina
Krivec
4. a + 5. a + 6. a + 7. aUREJANJE OKOLICE15. 9. 2023Jerneja
Borovnik
Neža Šarlah
Blažka Ulčnik
Kristina
Krivec
IZDELAVA NOVOLETNIH
OKRASKOV IN DEKORACIJA
ŠOLE
21. 11. 2023 Jerneja
Borovnik
Neža Šarlah
Blažka Ulčnik
Kristina
Krivec
IZDELAVA DARILC ZA BAZAR22. 11. 2023Jerneja
Borovnik
Neža Šarlah
Blažka Ulčnik
Kristina
Krivec
IZDELAVA PUSTNIH MASK12. 2. 2024Jerneja
Borovnik
Neža Šarlah
Blažka Ulčnik
Kristina
Krivec
8. aUREJANJE OKOLICE15. 9. 2023Jerneja
Borovnik
Neža Šarlah
Blažka Ulčnik
Kristina
Krivec
VARNO V PROMETU26. 9. 20233,10 €Jerneja
Borovnik
Neža Šarlah
Blažka Ulčnik
Kristina
Krivec
IZDELAVA NOVOLETNIH
OKRASKOV IN DEKORACIJA
ŠOLE
21. 11. 2023 Jerneja
Borovnik
Neža Šarlah
Blažka Ulčnik
Kristina
Krivec
IZDELAVA DARILC ZA BAZAR22. 11. 2023 Jerneja
Borovnik
Neža Šarlah
Blažka Ulčnik
Kristina
Krivec
PEKA PECIVA21. 12. 2023Jerneja
Borovnik
Neža Šarlah
Blažka Ulčnik
Kristina
Krivec
IZDELAVA PUSTNIH MASK12. 2. 2024Jerneja
Borovnik
Neža Šarlah
Blažka Ulčnik
Kristina
Krivec
SCENOGRAFIJA14. 2. 2024Jerneja
Borovnik
Neža Šarlah
Blažka Ulčnik
Kristina
Krivec
SCENOGRAFIJA15. 2. 2024Jerneja
Borovnik
Neža Šarlah
Blažka Ulčnik
Kristina
Krivec
PRIPRAVE SCENE IN
MATERIALA ZA TEKMOVANJE
MLADI TEHNIK
12. 3. 2024Jerneja
Borovnik
Neža Šarlah
Blažka Ulčnik
Kristina
KrivecJerneja Borovnik Martin Pobežin Nataša Jokan Kristina Krivec
PRIPRAVE SCENE IN
MATERIALA ZA TEKMOVANJE
MLADI TEHNIK
13. 3. 2024Jerneja
Borovnik
Neža Šarlah
Blažka Ulčnik
Kristina
Krivec
9. aUREJANJE OKOLICE15. 9. 2023Jerneja
Borovnik
Neža Šarlah
Blažka Ulčnik
Kristina
Krivec
VARNO V PROMETU26. 9. 20233,10 €Jerneja
Borovnik
Neža Šarlah
Blažka Ulčnik
Kristina
Krivec
TRŽNICA POKLICEV5. 10. 2023Jerneja
Borovnik
Neža Šarlah
Blažka Ulčnik
Kristina
Krivec
IZDELAVA NOVOLETNIH
OKRASKOV IN DEKORACIJA
ŠOLE
21. 11. 2023 Jerneja
Borovnik
Neža Šarlah
Blažka Ulčnik
Kristina
Krivec
IZDELAVA DARILC ZA BAZAR22. 11. 2023 Jerneja
Borovnik
Neža Šarlah
Blažka Ulčnik
Kristina
Krivec
IZDELAVA PUSTNIH MASK12. 2. 2024Jerneja
Borovnik
Neža Šarlah
Blažka Ulčnik
Kristina
Krivec
SCENOGRAFIJA14. 2. 2024Jerneja
Borovnik
Neža Šarlah
Blažka Ulčnik
Kristina
Krivec
SCENOGRAFIJA15. 2. 2024Jerneja
Borovnik
Neža Šarlah
Blažka Ulčnik
Kristina
Krivec
PRIPRAVE SCENE IN
MATERIALA ZA TEKMOVANJE
MLADI TEHNIK
12. 3. 2024Jerneja
Borovnik
Neža Šarlah
Blažka Ulčnik
Kristina
Krivec
PRIPRAVE SCENE IN
MATERIALA ZA TEKMOVANJE
MLADI TEHNIK
13. 3. 2024Jerneja
Borovnik
Neža Šarlah
Blažka Ulčnik
Kristina
Krivec
2. b IZDELAVA NOVOLETNIH
OKRASKOV IN DEKORACIJA
ŠOLE
21. 11. 2023 Jerneja
Borovnik
Neža Šarlah
Blažka Ulčnik
Kristina
Krivec
IZDELAVA DARILC ZA BAZAR22. 11. 2023 Jerneja
Borovnik
Neža Šarlah
Blažka Ulčnik
Kristina
Krivec
IZDELAVA PUSTNIH MASK12. 2. 2024Jerneja
Borovnik
Neža Šarlah
Blažka Ulčnik
Kristina
Krivec
4. b + 5. b + 6. b + 7. b MOJ KRAJ15. 9. 2023 Jerneja
Borovnik
Neža Šarlah
Blažka Ulčnik
Kristina
Krivec
IZDELAVA PUSTNIH MASK12. 2. 2024Jerneja
Borovnik
Neža Šarlah
Blažka Ulčnik
Kristina
Krivec
IZDELAVA NOVOLETNIH
OKRASKOV IN DEKORACIJA
ŠOLE
21. 11. 2023 Jerneja
Borovnik
Neža Šarlah
Blažka Ulčnik
Kristina
Krivec
IZDELAVA DARILC ZA BAZAR22. 11. 2023 Jerneja
Borovnik
Neža Šarlah
Blažka Ulčnik
Kristina
Krivec
9. b MOJ KRAJ15. 9. 2023 Jerneja
Borovnik
Neža Šarlah
Blažka Ulčnik
Kristina
Krivec
VARNO V PROMETU26. 9. 20233,10 €Jerneja
Borovnik
Neža Šarlah
Blažka Ulčnik
Kristina
Krivec
TRŽNICA POKLICEV5. 10. 2023Jerneja
Borovnik
Neža Šarlah
Blažka Ulčnik
Kristina
Krivec
IZDELAVA NOVOLETNIH
OKRASKOV IN DEKORACIJA
ŠOLE
21. 11. 2023 Jerneja
Borovnik
Neža Šarlah
Blažka Ulčnik
Kristina
Krivec
IZDELAVA DARILC ZA BAZAR22. 11. 2023 Jerneja
Borovnik
Neža Šarlah
Blažka Ulčnik
Kristina
Krivec
IZDELAVA PUSTNIH MASK12. 2. 2024Jerneja
Borovnik
Neža Šarlah
Blažka Ulčnik
Kristina
Krivec
SCENOGRAFIJA14. 2. 2024Jerneja
Borovnik
Neža Šarlah
Blažka Ulčnik
Kristina
Krivec
SCENOGRAFIJA15. 2. 2024Jerneja
Borovnik
Neža Šarlah
Blažka Ulčnik
Kristina
Krivec
PRIPRAVE SCENE IN
MATERIALA ZA TEKMOVANJE
MLADI TEHNIK
12. 3. 2024Jerneja
Borovnik
Neža Šarlah
Blažka Ulčnik
Kristina
Krivec
PRIPRAVE SCENE IN
MATERIALA ZA TEKMOVANJE
MLADI TEHNIK
13. 3. 2024Jerneja
Borovnik
Neža Šarlah
Blažka Ulčnik
Kristina
Krivec