Prvi športni dan je za učence prvega triletja potekal 18. 9., za učence drugega triletja 19. 9. in 20. 9.2023 za učence tretjega triletja.

Športne dneve smo pričenjali z ogrevanjem ter nadaljevali s testiranjem motoričnih sposobnosti.

Učenci so se preizkusili v hitrosti dotikanja plošče z roko, predklonu, premagovanju ovir na hitrostnem poligonu, skoku v daljino, vesi v zgibi, dvigovanju trupa in teku na 60 m. Pred opravljanjem posamezne aktivnosti smo vsakega učenca seznanili z lanskoletnim rezultatom. Za opravljanje vseh aktivnosti so bili zelo motivirani. Rezultati kažejo na izboljšanje gibalnih sposobnosti večine učencev.