Učenci, učenke ter vsi zaposleni na VIZ III. OŠ so poskrbeli za čarobno-praznično okrasitev šole.