Zdrave šole smo šole, ki smo se odločile, da bomo z dodatnimi dejavnostmi spodbujale, omogočale in krepile zdravje na vseh področjih – telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem zdravju.

Z dejavnostmi za izboljšanje zdravja vseh v šolski skupnosti želimo skupaj vplivati na vedenje posameznikov kot tudi na kakovost njihovih socialni odnosov, izboljšanju okolja in življenjskih pogojev.

Vsako leto v projektu sledimo rdeči niti. Letošnje šolsko leto 2023/2024, ko projekt praznuje častitljivih 30 let, je naslov rdeče niti: Lepa beseda lepe odnose najde.

Ljudje smo socialna bitja. Povezave, ki jih gradimo z drugimi, so ključne za socialno, psihično in telesno zdravje. Medosebni odnosi so tisti, ki pomembno prispevajo k smislu življenja in vplivajo na to, kako posameznik zaznava kakovost svojega življenja. Močno se povezujejo z našimi najrazličnejšimi izkušnjami – lahko so vir pozitivne samopodobe, zadovoljstva z življenjem in dobrega počutja, lahko pa so vir težav, problemov, potrtosti. Spoštljiva, prijazna komunikacija predstavlja pomembno vlogo v izboljševanju odnosov z drugimi. Učinkovita komunikacija vodi v močnejše čustvene povezave z drugimi, v oblikovanje in vzdrževanje močnih in stabilnih prijateljskih odnosov, ki nam dajejo moč pri spoprijemanju z vsakodnevnimi izzivi.

Rdeča nit je tako namenjena spodbujanju dobrih medsebojnih odnosov med učenci/dijaki, učitelji, starši in vsemi, ki sodelujejo v vzgojno-izobraževalnem procesu, (s)pobudami za zmanjševanje vseh vrst nasilja in predvsem različnim dejavnostim, ki pripomorejo k dobremu duševnemu zdravju.

V ta namen, v šoli potekajo tudi mesečni izzivi, katere učenci najdejo na panoju v garderobi (SLIKA1).

Vse dobro in zdravo želimo: skupina učiteljev in predstavnikov učencev Zdravih šol.

Koordinatorica projekta: Tjaša Kos Strašek