Prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom (PPNIS)

Posebni program vzgoje in izobraževanje (PPVI)