V mesecu maju in juniju 2024 bodo potekale raznolike aktivnosti učenja, ki odražajo pomen in pojavne oblike vseživljenjskega učenja.

Spletna stran projekta https://tvu.acs.si/sl/domov/

V pripravi…

Sanja Žgajner, nosilec projekta TVU 2023 v ustanovi