Plan kulturnih dni v šolskem letu 2023/2024

Plan naravoslovnih dni v šolskem letu 2023/2024

Plan tehniških dni v šolskem letu 2023/2024

Plan športnih dni v šolskem letu 2023/2024

Plan delovnih dni v šolskem letu 2023/2024

*Pridružujemo si pravico do sprememb.