Tukaj lahko dostopate do dokumentov povezanih z varstvom osebnih podatkov.

Obrazec – Pravica do ugovora – za upravljalca (27.02.2020)

Obrazec – Prijava kršitve varstva osebnih podatkov – prijava DPO (26.02.2020)

Obrazec – Zahteva za izbris podatkov – za upravljalca (26.02.2020)

Obrazec – Zahteva za prenosljivost podatkov (26.02.2020)

Obrazec – Zahteva za popravek podatkov – za upravljalca (26.02.2020)

Obrazec – Zahteva za omejitev obdelave – za upravljalca (27.02.2020)

Obrazec – Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki

J).