V sodelovanju z Agencijo RS za kmetijske trge  in razvoj podeželja smo od šolskega leta 2010/11 naprej vključeni v projekt Šolska shema. Ta omogoča brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave učencem, saj je sofinancirana s strani Evropske unije.

Učencem razdelimo sadje in zelenjavo praviloma enkrat na teden kot dodatni obrok poleg redne prehrane. Delimo različno sadje in zelenjavo, na primer: jabolka, kivi, nektarine, kaki itd. Poleg tega izvajamo spremljevalne izobraževalne in promocijske aktivnosti na temo sadja, zelenjave in zdrave prehrane na splošno, na primer: anketiranje staršev in učencev, predstavitev Šolske sheme preko različnih medijev (pisna obvestila, spletna stran, šolski bilten), obisk čebelarja, likovno ustvarjanje učencev, gospodinjske delavnice itd. Namen Šolske sheme je, da učence ozavestimo o pomembnosti vključevanja sadja in zelenjave v vsakodnevno prehrano in promocija zdravega življenjskega sloga na splošno.

Kontakt za Šolsko shemo: svetovalna služba, tel. 03-818-5403