Preizkus predbralnih zmožnosti meri stopnjo razvitosti šestih razsežnosti predbralnih zmožnosti – fonološko zavedanje (ločeno na zgodnje, osnovne in napredne spretnosti), hiter priklic jezikovnih informacij, slušni delovni spomin in vidno-zaznavne zmožnosti. Vsaka razsežnost se meri preko podtestov, ki jih je vseh skupaj 16. To so: Fonemsko razlikovanje, Prepoznavanje rime, Združevanje zlogov, Zlogovanje, Prepoznavanje prvega glasu, Glaskovanje, Odstranitev dela nebesede, Hitro poimenovanje, Fonološka tekočnost, Semantična tekočnost, Pomnjenje vrstnega reda besed v zgodbi, Pomnjenje števk, Pomnjenje zadnje besede v povedi, Vidno razlikovanje, Vidni spomin in Vidno-prostorski spomin. 

Rezultati posameznih testnih nalog nam nudijo obsežno informacijo o razvitosti šibkejših in močnejših področij razvoja, o otrokovi pripravljenosti na učenje branja in na sodelovanje v strukturiranem učnem okolju. Ocena predbralnih zmožnosti je lahko primerno izhodišče za načrtovanje programa pomoči otrokom, s tveganjem za težave na področju branja.

Vir: https://www.center-pds.si/Katalogtestov