V šolskem letu 2023/2024 je organizirana mobilna specialno-pedagoška služba, ki izvaja dodatno strokovno pomoč učencem v OŠ (izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo).

Izvajajo jo Tjaša Kos Strašek, Urška Šipec, Darija Kladnik, Nataša Jokan, Maja Žerak, Maruša Kolar, Barbara Polajžer, Sanja Žgajner, Jasmina Šket Mijatovič, Jasmina Baroš Krumpak, Tatjana Strgar Kodrič in Kristina Krivec.

Dodatno strokovno pomoč 142** učencem s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v osnovni šoli nudi 12 strokovnih delavcev na 8 zavodih s podružnicami.

Specialni pedagogi, defektologi, inkluzivni pedagogi in psiholog izvajajo dodatno strokovno pomoč za učence na osnovnih šolah občin Rogaška Slatina, Rogatec, Kozje, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Šmarje pri Jelšah.

STROKOVNI
DELAVEC 
ŠOLA ŠTEVILO OTROK ŠTEVILO UR URE SKUPAJ
Darija
Kladnik 
OŠ Lesično 
OŠ Kozje 
OŠ Bistrica ob Sotli 
4 + 1*
5
6 + 1*
5 + 2*
8
9 + 1*
22 + 3*
Maja Žerak  I. OŠ Rogaška Slatina  35 5
Tatjana Strgar Kodrič  OŠ Rogatec 
POŠ Dobovec 

6
1
7
Urška
Šipec
OŠ Šmarje pri Jelšah 
POŠ Zibika 
POŠ Sveti Štefan 
POŠ Mestinje  
12

4
3
1
15

5
4
25
Nataša Jokan  OŠ Šmarje pri Jelšah   
OŠ Bistrica ob Sotli 
15

2
20

24
Maruša
Kolar 
OŠ Šmarje pri Jelšah 
POŠ Kristan Vrh   
POŠ Šentvid  
8
 
2  
1
13

5
2
20
Jasmina Baroš Krumpak OŠ Rogatec   
POŠ Donačka Gora 
POŠ Dobovec 
II. OŠ Rogaška Slatina   
POŠ Sv. Florijan    
12 
18 
25 
Jasmina Šket Mijatovič OŠ Šmarje  pri Jelšah
POŠ Zibika
II. OŠ Rogaška Slatina 
6
1
9
11
1
13
25
Barbara PolajžerOŠ Podčetrtek  
POŠ Pristava 
10 
15 
21
Sanja
Žgajner 
II. OŠ Rogaška Slatina
POŠ Kostrivnica 
6

1
8

9
Tjaša Kos StrašekOŠ Šmarje pri Jelšah   
OŠ Podčetrtek 
OŠ Rogatec 
OŠ Bistrica ob Sotli 1* 


3 + 1* 
2* 
14 + 3*
Kristina KrivecI. OŠ Rogaška Slatina466
  SKUPAJ: 142 + 3*203 + 6*

** število otrok ni matematično pravilno, saj pri posameznem otroku DSP ure izvaja več izvajalk

*ure se pričnejo izvajati z dokončnostjo odločbe