Spoštovani,

na vas se obračamo s prošnjo, da našemu šolskemu skladu namenite del dohodnine. S sredstvi, ki jih bomo zbrali, bomo lahko učencem omogočili še bolj kakovostno izobraževanje.

Nova zakonodaja omogoča, da lahko del dohodnine (0,3 %) namenite tudi Šolskemu skladu naše šole.

JVIZ III. OŠ Rogaška Slatina lahko donirate na naslednje načine:

  • učenec prinese izpolnjen in podpisan obrazec v šolo, šola nato vse zbrane zahteve pošlje v Finančni urad Celje,
  • sami pošljete po pošti izpolnjen in podpisan obrazec pristojnemu finančnemu uradu: Finančni urad Celje, Aškerčeva ul. 12, 3000 Celje ali
  • elektronsko oddate preko storitve elektronskega poslovanja FURS eDavki: eDavki – Namenitev dela dohodnine za donacije.

Vsem, ki boste namenili del dohodnine JVIZ III. OŠ Rogaška Slatina, se iskreno zahvaljujemo. Naši učenci Vam bodo iz srca hvaležni.

UO Šolskega sklada