18.,  19. in 20. januarja smo na matični šoli izvedli športni dan za učence vseh treh triletij PPNIS in učence PPVI. V prvem delu so učenci utrjevali in nadgrajevali nogometno, košarkarsko in rokometno motoriko. Drugi del je potekal v duhu elementarnih iger, zaključni del pa je bil šaljivo obarvan.

Vseh iger so se lotili  z veliko vnemo. Ob upoštevanju pravil in navodil je športni dan potekal   v prijetnem vzdušju.