Oktobra 2022 smo na naši šoli izvedli prvi delovni dan za učence tretje stopnje posebnega programa – Lego delavnica. Dan smo začeli z ogledom posnetkov Lego Landa, potem smo preučili še različne načrte. Po malici smo se lotili dela in zgradili pravo malo mesto z železniško postajo, slaščičarno, kmetijo, ribnikom in gozdom. Spoznavali smo pravila konstruiranja in se nato še preizkusili v igri vlog.