Spoštovani starši,

po današnjem sestanku z MIZŠ smo ravnatelji oblikovali skupno Izjavo Zveze ravnateljev in pomočnikov ravnateljev ob ukrepih navedenih v odloku Vlade RS z dne 5. 11. 2021 in prejeti Okrožnici MIZŠ, številka 603-1/2021/96, z dne 6. 11. 2021, ki je na voljo tukaj.