V letošnjem šolskem letu smo se pridružili projektu ENO dan sajenja dreves. K sodelovanju smo povabili zaposlene Zavoda za gozdove, krajevna enota Rogaška Slatina. S svojim znanjem in idejami so nas tako navdušili, da smo se nemudoma odločili za tesnejše sodelovanje. Odločili smo se, da ob ponujenih aktivnostih, realiziramo tudi projekt Generacijsko drevo, ki v prihodnost nima časovne omejitve. Namen projekta bo vsakoletna zasaditev drevesa, na pravilen način in ob primernem času, sodelovanje najmlajših in najstarejših učencev, skrb za drevo skozi leta šolanja, ozaveščanje o pomenu gozda za naš obstoj, spoznavanje avtohtonih drevesnih vrst in njihov pomen v okolju.

Prvo drevo smo že posadili, to je divja češnja. Vsako pomlad nas bo očarala cvetoča krošnja, poleti pa nje plodovi. Tako bomo veseli in zadovoljni ljudje in živali ter ponosni tudi učenci, ko bodo čez mnoga leta prišli in opazovali v kako mogočno drevo je zrasla njihova češnja.

Jerneja Borovnik