Spoštovani,

pouk se bo za vse učence v prilagojenih in posebnih programih začel v torek, 5. 1. 2021. Dokončno potrditev navedenega datuma bo v naslednjih dneh sprejela Vlada RS.

1. Vzgojno-izobraževalno delo v šoli

Vzgojno-izobraževalno delo v prostorih šole ali zavoda naj se v skladu s priporočili NIJZ udeležujejo le zdravi otroci in mladostniki ter zdravi zaposleni.

Ob ponovnem odpiranju šol moramo upoštevati:

Otroci naj uporabljajo maske ves čas razen, ko so v učilnici samo s sošolci.

 Izvajanje pouka poteka v matičnih oddelkih.

V učilnici in jedilnici naj otroci sedijo na čim večji možni razdalji.

Učilnice, telovadnico, garderobe, jedilnico, sanitarije in druge prostore šole je treba v času uporabe redno zračiti, vsaj vsako uro. Otrokom in zaposlenim priporočamo, da imajo s seboj dodatna oblačila.

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje se izvaja le znotraj matičnega oddelka.

Učenci bodo imeli pouk po prilagojenem urniku (največ 6 ur pouka). Pouk se bo pričel ob 8. uri za posebni program in ob 8.20 za prilagojeni program ter končal ob 13. uri za posebni program  in ob 12.45  oz. ob 13.30  (13.45 za DE) za prilagojeni program. Urnike za posamezni oddelek vam bodo posredovali razredniki.

2. Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo

Otroke, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne bodo mogli obiskovati pouka v prostorih šole, bodo strokovni delavci šole po ustaljenih komunikacijskih kanalih dnevno informirali z obsegom učne snovi, ki se bo pri pouku obravnavala in jim posredovali tudi pisna gradiva, ki jih bodo uporabljali pri neposrednem pouku v oddelku ostali otroci. Poleg tega bodo s temi otroki strokovni delavci tedensko izvajali tudi več govorilnih ur na daljavo.

3. Prevozi učencev

MIZŠ predlaga, da za varen prihod in odhod iz šole v čim večji meri poskrbite tudi starši.

Pri šolskih prevozih naj bodo otroci v kombiju/avtobusu na sedežih razporejeni cikcak, naj stalno uporabljajo masko in si razkužujejo roke.

Učenci, ki ji v šolo vozite starši, naj pridejo v šolo tik pred začetkom pouka in gredo domov takoj po koncu pouka. Učenci, ki uporabljajo javni prevoz, naj gredo na zadnji možni jutranji prevoz in po pouku jih bodo učitelji pospremili na prvi možni prevoz (vsak učitelj svoj oddelek). Šolski kombi bo vozil ob 13.30 izpred šole od ponedeljka do četrtka in ob 12.45 ob petkih.

 4. Testiranje zaposlenih

Za vse zaposlene (strokovni, administrativni in tehnični kader) bo v ponedeljek, 4. 1. 2021, potekalo hitro testiranje na okužbo s SARSCoV-2. Če bi starši želeli testirati tudi svojega otroka ali mladostnika, sporočite razredniku in se bodo lahko testirali v dnevu množičnega testiranja za našo šolo. Protokol izvedbe hitrega testiranja (kraj, ura, datum, kontakti…) bo pripravilo Ministrstvo za zdravje. Takoj, ko dobimo informacije, vam jih bomo posredovali.

Ostanite zdravi

Apolonija Kunštek, prof.

 ravnateljica