Negotova situacija, ki smo ji priča v času epidemije koronavirusa, lahko v nas izzove občutke strahu, žalosti in nemoči.
Ob takšnih občutjih si lahko pomagamo z viri pomoči, ki so nam na voljo v spodnji tabeli.
Pogovor nam daje moč in nas opogumlja.