Tradicionalni slovenski zajtrk ni povezan zgolj s čebelami in medom. Navkljub velikemu poudarku na čebelarstvu, je veliko več. Njegov namenjen je tudi ozaveščanje učencev in staršev, o pomenu zajtrka za razvoj in vsakodnevno dobro počutje posameznika. Poudarek je na domače pridelani hrani, še najbolje kar lokalno pridelani, zdravi, kvalitetni in raznovrstni prehrani.

Tako smo letošnji tretji petek v novembru tudi zastavili. Zajeli smo prav vse aspekte in učencem s pomočjo PPT predstavitve preko elektronskih medijev tudi posredovali, jih ozaveščali. Upamo in želimo, da smo se, pa čeprav samo malo, približali namenu tega vsakoletnega dogodka. 

Jerneja Borovnik