Glede na okrožnico MIZŠ so posamezne občine stopile v akcijo za zagotovitev toplega obroka učencem.

Topli obrok občine zagotavljajo učencem v tisti občini, kjer imajo stalno prebivališče.

Za učence šola preveri upravičenost do toplega obroka preko rač. sistema CEUVIZ (subvencionirano kosilo).

Občina Rogaška Slatina organizira topli obrok za učence na sledeči način:

Spletna povezava:

https://www.rogaska-slatina.si/si/objave-in-napovedi/novice/11155-brezplacen-topli-obrok-za-ucence-in-dijake

V skladu z navodili MIZŠ bo Občina Rogaška Slatina v sodelovanju s slatinskimi šolami organizirala brezplačen dnevni topli obrok za učence. Do njega so upravičeni tisti, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji oz. odločbi na podlagi vloge za priznanje do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 EUR.

Topli obrok bo mogoče prevzeti na I. OŠ Rogaška Slatina, II. OŠ Rogaška Slatina, POŠ Kostrivnica in POŠ Sv. Florijan med 12.00 – 12.30. Nanj se lahko prijavite do 8. 11. 2020 na naslednjih e-naslovih:

Topli obroki bodo na voljo predvidoma sredi prihodnjega tedna. Podrobnejše informacije o začetku dela kuhinje in načinu prevzema toplega obroka bomo objavili na spletnih straneh v ponedeljek, 9. 11. 2020.

Tudi ostale občine na podoben način organizirajo topli obrok za učence, ki prebivajo v njihovi občini. Spremljajte njihove spletne strani, lahko pa se obrnete tudi na svetovalno službo (Darja Plavčak, 038185403, darja.plavcak@guest.arnes.si) in vam bomo pomagali stopiti v kontakt z njimi.