»Pustite mi zmagati, če pa ne morem zmagati, naj bom pogumen pri svojem poskusu«, se glasi geslo specialne olimpijade. Ta predstavlja svetovni program športne vadbe in športnih tekmovanj, namenjen ljudem z motnjo v duševnem razvoju. Gre za pozitivno udejstvovanje v športu, kar pomembno vpliva na splošno raven sporazumevanja, motivacijo in samopotrjevanje, odločilno vlogo pa ima tudi pri krepitvi in razvijanju telesnih, duševnih in socialnih sposobnosti (Vute, 1999).

Na šoli izvajamo vadbo z učenci v okviru Specialne olimpiade dvakrat na teden po eno uro. Program obsega različne aktivnosti, saj želimo poleg usvajanja tekmovalnih vsebin, razvijati tudi njihove motorične sposobnosti in jim približati predvsem naravne oblike gibanja. Na specialni olimpijadi tekmujemo v atletiki, plavanju, kolesarjenju, smučanju in namiznem tenisu, zato je vadba v predtekmovalnem obdobju posebej prirejena tem disciplinam. Poleg športnih aktivnosti promoviramo tudi zdrav način življenja, zato se redno vključujemo v projekt Specialne olimpiade “promocija zdravja” .