Diagnostiko po programu SNAP-V na naši šoli opravlja socialna pedagoginja Darja Plavčak, ki si je pridobila znanja na tem področju v Centru za psihodiagnostiko.

SNAP-V omogoča prepoznavanje socialnih, čustvenih in vedenjskih težav otroka in nudenje praktične strategije za spopadanje z njimi. Razišče tri glavna področja težav v šoli in vsakega otroka obravnava skozi štiri podpodročja:

  • Odnos do sebe (Anksioznost, Navzven usmerjena jeza, Vase usmerjena jeza, Depresivnost)
  • Odnose z vrstniki (Pomanjkanje prijateljstev, Instrumentalna agresivnost, Iskanje pozornosti pri vrstnikih, Povzročanje bolečin vrstnikom)
  • Odnose z odraslimi (Iskanje pozornosti pri odraslih, Kljubovanje odraslim, Pretirana odvisnost od odraslih, Povzročanje bolečin odraslim)