Mentorica šolskega parlamenta je Urška Šipec. Sestavljajo ga predstavniki oddelčnih skupnosti. Sestal se bo večkrat v šolskem letu. Šolski parlament omogoča učencem uresničevanje njihove aktivne vloge znotraj različnih dejavnosti in uresničevanje 13. člena Konvencije OZN o otrokovih pravicah.

Poudarek bo na naslednjih nalogah:

  • zadolžitve učencev v šolskem parlamentu (sodelovanje na debatnem srečanju šol s prilagojenim programom, sodelovanje pri mladih članih Rdečega križa, oblikovanje tematskega plakata);
  • diskusija na letošnjo temo: »Prijateljstvo«;
  • podajanje informacij in izmenjava mnenj o aktualnih spremembah ali problematiki na šoli, udejanjanju vzgojnega načrta šole in šolski prehrani.