Ne želja po dokazovanju, temveč igrivost, širina, gibalna raznovrstnost, sprostitev, zabava, druženje in razburljivost podajajo temelje za zdrav razvoj otrok.

Učenci prvega triletja, enkrat tedensko pri interesni dejavnosti šport za sprostitev, preko različnih iger, razvijajo gibalne in funkcionalne sposobnosti, pridobivajo različne nove gibalne izkušnje, širijo gibalna znanja, ustvarjalno sodelujejo v skupini in se ji prilagajajo ter z gibalnimi dejavnostmi sproščajo napetost in nemir.